Hakkımızda

Member Login

Username

Password

Remember me

Membership Form Download

If you want to apply to membership offline, please download the membership form (right click then save file to your computer), then fill it in. After you finish, please send via e-mail as an attachment.

Download Form

Hakkımızda

Attention: open in a new window. PrintE-mail

 

Kısaca:

 

Tüm Avrupa Kadınları Kültürel İşbirliği ve Dayanışma Derneği (TAKİDD), kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur (STK). Derneğin üyeleri tüm Türkiye'den olup, çok farklı meslek gruplarına dahildirler. Derneğin merkezi Ankara'da olmakla birlikte, ülke çapında faaliyet göstermektedir. Derneğin temel amaçlarından biri, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki kültürel etkileşimi ve alışverişi pekiştirmek ve güçlendirmektir. Bu, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda Türk ve Avrupalı kadınların birbirlerini karşılıklı olarak daha iyi anlaması ve AB ve Türk kadınlarının birbirlerine bakışlarını ve yaklaşımlarını daha iyiye götürmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Amaçlar:

Derneğin amacı Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasında kültürel işbirliği diyaloğunu değişik alanlarda kurmak, pekiştirmek, bunları devamlı hale getirmek, geliştirmek, mübadele yolu ile kültür, fikir, sanat, bilim alanlarında tam ve karşılıklı bir anlayış ve bağdaşma sağlamaya yönelik teşebbüslere girişmek ve katılmak, ülkeler arasındaki Kültür ve İşbirliği Anlaşmaları ve çerçevesi içinde resmi makamların çalışmalarına yardımcı olmak, Türk ve diğer Avrupa ülkeleri kültürleriyle ilgilenen kimseleri Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerine katılmak için bir araya toplamaktır. Tüm bu faaliyetler sırasında, Avrupa’da kadın haklarının savunulması ve geliştirilmesi başta olmak üzere, gerçek anlamda demokrasi ve demokrasi kültürünün anlaşılmasına, gelişmesine fikir üreterek katkıda bulunmaktır.

 

TAKİDD, dengi kültürel ve sosyal organizasyonlarla uzun vadeli ve sürdürülebilir ortaklıklar kurmaya açık olup, bu faaliyetlerini hem Türkiye'de hem de diğer Avrupa ülkelerinde sürdürmektedir.

 

Saygın uluslararası şemsiye kuruluşlarına, diğer ortakları ile birlikte proje geliştirmek de, TAKİDD'in temel amaçları arasındadır. Bu paralelde TAKİDD çeşitli AB projelerine katılmış ve katılmaktadır.